• Pazar , 17 Aralık 2017

Hepatit B Aşısı Yetişkinlerden Kimlere Yapılmalı ?

Ondokuz yaşını doldurmuş ve yaşı 19 yaşın yukarısı olup aşağıdaki listelenmiş kriterlere sahip kişilere Hepatit B aşısı yapılmalıdır.Ayrıca son 6 ayda birden fazla kişiyle cinsel ilişkide bulunmuş olan insanlar ve yakın zamanda cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olanlar ya da cinsel yolla bulaşan hastalık tedavisi görenlere de Hepatit B aşısı yapılmalıdır.

hepatit, hepatit b, hepatit c, hepatit a , hepatit b aşısı , hepatit b aşısı yaptırma

Ondokuz yaşını doldurmuş ve yaşı 19 yaşın yukarısı olup aşağıdaki listelenmiş kriterlere sahip kişilere Hepatit B aşısı yapılmalıdır.Ayrıca son 6 ayda birden fazla kişiyle cinsel ilişkide bulunmuş olan insanlar ve yakın zamanda cinsel yolla bulaşan bir hastalığı olanlar ya da cinsel yolla bulaşan hastalık tedavisi görenlere de Hepatit B aşısı yapılmalıdır.

  • Kronik HBV enfeksiyonu olan bir kişinin cinsel ilişkide bulunduğu kişi veya aynı evde yaşayanlar.
  • Damar içi madde kullananlar.
  • Uzun süreli bakım verilen bir kurumda kalanlar.
  • Pıhtılaşma faktörleri verilenler.
  • Hemodiyaliz hastaları ya da erken böbrek yetmezliği olan (diyalize aday) hastalar.
  • İşyerinde kan ya da benzeri sıvılarla temas yoluyla enfeksiyon riski altında olanlar (örn. sağlık çalışanları, tıp ve hemşirelik öğrencileri).
  • Altı aydan daha uzun süreyle hepatit B’nin yüksek derecede endemik olduğu bir ülkeye seyahat etmeyi ya da orada yaşamayı planlayan ve yerli nüfusla yakın teması olacak olanlar.  Ayrıca, kısa süreli geziye çıkacak olmakla birlikte, kanla temas etmesi olası kişiler (örn. tıbbi bir kurumda) veya orta ya da yüksek derece endemik bir bölgede yaşamış kişilerle cinsel ilişkiye girenler.
  • Gelişme geriliği olanlara yönelik bir kurumda hasta ya da çalışan olarak bulunanlar.
  • Erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler.

Benzer Konular